Pasma świetlne

Project: Pasma świetlne

Title:

Description:

Pasma świetlne

Pasma świetlne

Podczas projektowania nowego obiektu lub modernizowania już istniejącego budynku ważnym elementem jest właściwe doświetlenie wnętrza oraz korzystny bilans cieplny.

Standardowe

Oba te warunki można spełnić instalując poliwęglanowe świetliki dachowe, które z racji dużej elastyczności w projektowaniu i produkcji mogą znaleźć zastosowanie w wielu różnorodnych warunkach. Dzięki wykorzystaniu lekkiej i trwałej konstrukcji z profili aluminiowych oraz równie odpornej powłoki z poliwęglanowych płyt komorowych nasze świetliki dachowe z powodzeniem stawiają czoła ekstremalnym warunkom panującym na dachu podczas wszystkich pór roku. Dodatkowo przy wykorzystaniu uchylnych klap, prócz dziennego światła, mogą być również źródłem świeżego powietrza. Różnorodność form pozwala dopasować konstrukcję do istniejących warunków oraz architektury.

Pasma świetlne łukowe posiadają górną część konstrukcji wygiętą w łuk wzdłuż rozpiętości pasma. Zaletą takiego rozwiązania jest mniejsza ilość elementów z jakich składa się pasmo, a tym samym lepsze uszczelnienie, jak również lepsze rozpraszanie promieni słonecznych.

W systemie NRO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami z 12 marca 2009r. dachy o powierzchni przekraczającej 1000m2 muszą być wykonane jako NRO tj. spełniać klasę BROOF (t1) zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004.

NRO oznacza, że pasma należą do klasy nierozprzestrzeniający ognia. Ponieważ płyty z poliwęglanu komorowego posiadają swoją klasyfikację SRO (słabo rozprzestrzeniające ogień) i aby móc osiągnąć klasę NRO między płyty montowana jest specjalna niepalna płyta poliestrowa .

Pokrycia NRO to kompilacja płyt poliwęglanowych i materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

Kontynuując wizytę na naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies , więcej informacji ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close