Klapy dymowe

https://piccolux.pl/wp-content/uploads/2015/09/realizacja10-51.jpg

Project: Klapy dymowe

Title:

Description:

Klapy dymowe

realizacja10-51-1200x800.jpg

Klapy dymowe

Służą do odprowadzania dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru oraz doświetlają pomieszczenia. Mogą być otwierane za pomocą siłowników pneumatycznych nabojem z CO2 jak i silników elektrycznych 24V DC. Ich dobór zależy od miejsca przeznaczenia, wielkości i obciążenia ogniowego budynku.

Dodatkową funkcją klap dymowych może być wentylacja pomieszczeń.

  • Stosowane wymiary to 100 x 100 cm do 200 x 300 cm.
  • Współczynnik przenikania ciepła Uk do 1,3W/m2K .
  • Obciążalność śniegiem do SL-1300 ( 1300N/m2 : norma PN-EN 12101-2/2005)

Elektryczne

Instalację otwierania klapy wykorzystującą siłowniki elektryczne, zasilane prądem stałym o napięciu 24V lub 48V, stosuje się zarówno do realizowania funkcji wentylacji jak i oddymiania. Tego typu instalacja jest najczęściej stosowana dla klap nad klatkami schodowymi. Dodatkowe wyposażenie może stanowić przycisk sterowania wentylacją, centrala pogodowa sterująca otwarciem klapy w zależności od warunków atmosferycznych, przycisk ROP, elektryczna centrala sterowania oddymianiem oraz akumulatory awaryjnego zasilania.

Pneumatyczne

Instalację otwierania klapy wykorzystującą siłowniki pneumatyczne, zasilane sprężonym gazem CO2, stosuje się zarówno do realizowania funkcji wentylacji jak i oddymiania. Instalacja ta może wchodzić w skład instalacji mieszanej pneumatyczno-elektrycznej. Dodatkowe wyposażenie może stanowić przycisk sterowania wentylacją, centrala pogodowa sterująca otwarciem klapy w zależności od warunków atmosferycznych, przycisk ROP, pironabój oraz pneumatyczna centrala sterowania oddymianiem

Mieszane

Instalację otwierania klapy wykorzystującą siłowniki pneumatyczne i elektryczne 230V, zasilane sprężonym gazem CO2 oraz prądem zmiennym o napięciu 230V, stosuje się zarówno do realizowania funkcji wentylacji jak i oddymiania. Pneumatyczna część instalacji służy oddymianiu, a elektryczna dla wentylacji. Dodatkowe wyposażenie może stanowić przycisk sterowania wentylacją, centrala pogodowa sterująca otwarciem klapy w zależności od warunków atmosferycznych, przycisk ROP, pironabój oraz centrala sterowania oddymianiem .

Kontynuując wizytę na naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies , więcej informacji ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close